billionphotos-1065860.jpeg
KOM BASKETBALLEN

Inschrijven

Ondergetekende verbindt zicht met dit aanmeldingsformulier minimaal tot 30 juni van het lopend seizoen aan de Basketballvereniging Quintas.
Wanneer het lid en/of ouders van het lid zich niet voor bovengenoemde datum afmeldt, wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.