billionphotos-1065860.jpeg
KOM BASKETBALLEN

Nieuws

Kom je ook basketballen bij Quintas?

Basketbalvereniging Quintas is een groeiende vereniging met enthousiaste leden, een goede sfeer en een groot gevoel van saamhorigheid. Op sportief gebied streeft de vereniging naar verdere groei en doorontwikkeling van de jeugdteams en het herenteam, terwijl voor het recreantenteam meer het spelplezier voorop staat. Het herenteam is nog op zoek naar nieuwe leden! Maar ook de jeugd van Lemmer e.o nodigen wij uit om een keer te komen (proef)basketballen!

Vacatures: Trainers voor de jeugdteams gezocht!

Quintas acht het van groot belang om de jeugdafdeling uit te breiden en op een hoger plan te brengen. Hier zoeken wij momenteel nog enthousiaste jeugdtrainers voor!

Vrijwilligers

Quintas draait als vereniging op de inzet van vrijwilligers: spelers en speelsters, overige leden en betrokkenen en ouders van jeugdleden. Zoals veel andere sportverenigingen ondervindt ook Quintas dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende functies en taken binnen de vereniging. Een gevolg hiervan is dat de werkzaamheden die gedaan moeten worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers zijn komen te rusten. Wil de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijven, dan zullen er meer mensen actief moeten worden als vrijwilliger. Gelet op de groei die Quintas wil doormaken, het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben, wat het tot een lastige opgave maakt om vrijwilligers te vinden, en het feit dat de vereniging geen betaalde krachten wil en kan aannemen, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is het beleid binnen Quintas aan te scherpen en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Je MAG lid worden van Quintas, graag zelfs!
  • Je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden en/of om te trainen 

Maar

  • Je hebt ook de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van de vereniging

De kern is dat het vervullen van een vrijwilligerstaak binnen de vereniging verplicht wordt gesteld voor alle spelers of afgevaardigde als ouder, verzorger etc.
 

Quintas eert overleden erelid Dewayne Johns

Quintas-237Bij het organiseren van een clinic voor de jeugd, zochten we een inspirerende professional, die aan de jeugd van Quintas kon laten zien wat basketball is.

In de wetenschap dat één van de beste spelers van Nederland in Emmeloord woonde, deed ons de stoute schoenen aantrekken om hem te bellen. Uiteraard was Dewayne bereid om de clinic te verzorgen. Zo werd aan hem ook de vraag gesteld waar hij nu speelde en tot onze verbazing bleek hij geen club meer te hebben. Min of meer schertsend stelden wij, dat hij dan maar voor Quintas zou moeten spelen. De woensdag daar op verscheen hij tot veler verbazing op de training. Iemand die ooit meegetraind heeft bij het grote Cleveland Cavaliers (NBA) trainde bij Quintas.
 
Door daar later ruchtbaarheid aan te geven werden de tribunes gevuld tijdens de training en later ook bij wedstrijden van Quintas, dit speelde zich af ongeveer 20 jaar geleden.
In Nederland heeft Dewayne nog bij de eredivisieverenigingen Orca’s Urk, Donar Groningen, Nashua Den Bosch en BV Assen gespeeld.

Op 28 juli van dit jaar is een delegatie van Quintas verschenen op de “laatste” verjaardag van Dewayne. Hij is toen tot ere-lid van Quintas benoemd, waar hij zichtbaar verguld mee was.
Dewayne is een inspiratiebron geweest voor alle spelers van Quintas, die met hem hebben mogen spelen, zijn techniek en snelheid van handelen was onevenaarbaar.

Na een geruime periode, waarin de ziekte ALS deze sportman gesloopt heeft is Dewayne overleden op 14 februari, hij laat een vrouw en twee zoons na.
Een wedstrijd kun je verliezen, maar als je ere-lid Dewayne Johns verliest, dan heb je echt een verlies geleden.

Rest in Peace