Spelregels Quintas Streetball Tournament

De aller belangrijkste regels zijn fair play! Alleen dan wordt het een toffe en gezellige dag.

De basis spelregels in het kort:
- 1 basket op half veld
- 2 teams van ieder 3 spelers en maximaal 1 wisselspeler per team
- Wedstrijden van 12 minutenWedstrijdreglement Quintas Streetball Tournament

Artikel 1. Algemeen
1.1 De belangrijkste regel is Fair Play.
1.3 Deelnemers / begeleiders dienen de spelregels na te leven.
1.4 Elke speler dient zich te kunnen legitimeren via een officieel legitimatiebewijs.

Artikel 2. Speelveld en -ballen
2.1 Wedstrijden worden gespeeld op één basket, waarvan de hoogte 3,05 meter is.
2.2 Het speelveld is ongeveer 8 meter breed en 11 meter lang. Verder bevat het speelveld minimaal  en vrijeworplijn (5,80 meter).
2.3 Alle categorieën spelen met de officiële Wilson/Kipsa 3x3 basketbal ( maat 7 ).
2.4 De organisatie stelt deze ballen beschikbaar, hier dient ook mee gespeeld te worden.

Artikel 3. Teams
3.1 Een team bestaat minimaal uit 3 spelers en maximaal uit 4 spelers (1 wissel).
3.2 Teams mogen uit spelers van verschillende leeftijden bestaan. De hoogste leeftijd is bepalend voor de categorie waarin een team uit kan komen.
3.3 Teams mogen gemengd zijn (mannen en vrouwen bij elkaar in één team). Dergelijke teams worden echter altijd in de mannen-/jongenscategorieën geplaatst.
3.4 Een team kan na diskwalificatie of blessureleed met minimaal 2 spelers een wedstrijd doorspelen.
3.5 Gedurende het hele evenement moet een team uit dezelfde personen bestaan.
3.6 Alle deelnemers dienen van te voren via www.bv-quintas.nl te zijn opgegeven.
3.7 Spelers kunnen gewijzigd worden tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van het toernooi. Een wijziging dient voorzien te zijn van dezelfde gegevens als overige spelers opgegeven hebben bij de initiële aanmelding.
3.8 Teams bestaande uit één of meerdere niet opgegeven spelers, spelen buiten mededinging mee. Bij eventuele winst hebben zij geen recht op prijzen en/of plaatsing voor de finale.
3.9 Teamgenoten dienen shirts te dragen van eenzelfde kleur. Wanneer twee teams in dezelfde kleur spelen, dient een van beide teams een andere kleur aan te trekken.

Artikel 4. Wedstrijdleiding
4.1 Bij elke wedstrijd is 1 of zijn 2 scheidsrechters aanwezig.
4.2 Een court monitor is tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor het bijhouden van de score en de fouten.
4.3 De scheidsrechter overhandigt de wedstrijdbal en neemt na de wedstrijd de bal weer in ontvangst.

Artikel 5. Start wedstrijd
5.1 Voor de start van een wedstrijd dienen beide teams zich te melden bij scheidsrechter.
5.2 Een toss zal bepalen wie de wedstrijd zal beginnen met balbezit. De winnaar van de toss mag bepalen om tijdens de reguliere speeltijd of tijdens verlenging te beginnen met balbezit.
5.3 Een wedstrijd kan pas starten als 3 spelers per team op het speelveld aanwezig zijn.
5.4 De wedstrijd begint met het checken van de bal in het midden van het veld.

Artikel 6. Speeltijd en bepaling winnaar
6.1 De reguliere speeltijd bedraagt 12 minuten doorlopende tijd, daarna 3 minuten wisseltijd voor de volgende wedstrijd. Mocht binnen deze tijd een team 15 punten hebben gescoord, stopt de wedstrijd en is dit team de winnaar.
6.2 Er wordt geen gebruik gemaakt van de 8- of 24-secondenregel.
6.3 In belang van de wedstrijd wordt rekening gehouden met tijdrekken. Mocht de scheidsrechter van mening zijn dat een team zich hieraan schuldig maakt, telt hij / zij de laatste 5 seconden af. Mocht een team niet binnen deze tijd schieten (en minimaal de ring raken), zal de bal aan de tegenstander worden toegekend.
6.4 Bij een gelijkspel volgt een verlenging. Het team dat in de verlenging als eerste twee punten scoort is de winnaar. Het team dat de reguliere speeltijd niet gestart is met balbezit, gaat in de verlenging verder met balbezit.
6.5 Een team mag maximaal 2 minuten te laat komen. Komt een team (door eigen toedoen) later aan, dan verliezen zij door afwezigheid. Bij afwezigheid van een team bij een speelronde, wint de tegenstander.
6.6 Een team verliest een wedstrijd als zij voor het einde van de wedstrijd het veld verlaten of alle spelers geblesseerd of gediskwalificeerd zijn.6.7 Indien teams gelijk eindigen wordt naar het volgende gekeken:
1. Aantal gewonnen wedstrijden
2. Onderling resultaat
3. Gemiddeld aantal punten gescoord

Artikel 7. Fouten speler/team
7.1 Fouten worden bepaald door de scheidsrechter. Deze moet gerespecteerd worden.
7.1 Een speler kan niet door het toedoen van fouten uit een wedstrijd gezet worden met uitzondering van onsportieve fouten.
7.2 Een team is in foutenlast nadat het zes teamfouten heeft begaan. Teamfouten worden bijgehouden door de court monitor.
7.3 Per fout op een doelende speler mag één vrije worp geschoten worden.
7.4 Bij 7, 8 en 9 teamfouten krijgt de tegenstander altijd 2 vrije worpen. Bij 10 teamfouten krijgt de tegenstander altijd 2 vrije worpen en balbezit.
7.5 Een bonussituatie is mogelijk als de speler waarop de fout wordt gemaakt in de actie weet te scoren, dan wordt één extra vrije worp toegekend.
7.6 Technische fouten hebben 1 vrije worp en balbezit voor de tegenstander als gevolg. Onsportieve fouten leiden tot twee vrije worpen en balbezit. De wedstrijd zal in beide gevallen worden voortgezet met een check ( pass van de verdediger naar de aanvaller ) in het midden van het veld.

Artikel 8. Wedstrijd/punten
8.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van een schotklok. Mocht een team geen intentie tonen om te willen scoren, dan telt de scheidsrechter de laatste 5 seconden af. Mocht een team niet binnen deze tijd schieten, zal de bal aan de tegenstander worden toegekend.
8.2 Aanval halen:
- Na defensieve rebound, block, steal of turnover moet men recht van aanval halen door eerst de bal buiten de (denkbeeldige) bucket te passen of te dribbelen.
- Na offensieve rebound mag het aanvallende team gelijk scoren zonder weer recht van aanval te halen.
8.3 Na een score krijgt de andere partij de bal (loser’s ball).
8.4 Na een score dient het niet-scorende team de bal onder de ring ‘in te nemen’ ( bal wordt levend zodra niet-scorende team de bal aanraakt ).
8.5 Elke score telt voor 1 punt.
8.6 Na een dood spelmoment moet men eerst de bal checken, in het midden van het veld, met zijn of haar directe tegenstander.
8.7 Er zijn geen time-outs mogelijk tijdens de wedstrijden.
8.8 Wisselen kan uitsluitend bij een dood spelmoment. Een wissel kan in het veld komen, zodra zijn teamgenoot van het veld af is. Wissels kunnen plaatsvinden in het midden van het veld. Er zit geen limiet aan het aantal wissels.
8.9 De bal is uit indien deze of de speler die de bal bezit op een van de zijlijnen komt of hier overheen  gaat.
8.10 Bij sprongbalsituaties krijgt het verdedigende team balbezit.

Artikel 9. Gedragsregels
9.1 De beslissingen van de wedstrijdleiding, scheidsrechters en court monitoren moeten altijd worden gerespecteerd. Uiteindelijke beslissingen van de organisatie zijn doorslaggevend.
9.2 Bij agressief en/of onsportief gedrag binnen en buiten het veld worden er door de organisatie de benodigde maatregelen getroffen. Speler(s) en/of team(s) kunnen worden gediskwalificeerd.
9.3 Het is niet toegestaan om op de boarding/frames rondom het veld te hangen dan wel zitten.
9.4 Gebruik voor afval de afvalbakken die op het terrein aanwezig zijn, welke door de Gemeente beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 In geval van openlijke geweldpleging of wanneer iemand op heterdaad betrapt wordt op diefstal zal de organisatie onmiddellijk de politie inschakelen.
10.2 De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of enig letsel gedurende het toernooi.
10.3 Deelname aan het Quintas Streetball Tournament is geheel op eigen risico.
10.4 De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de duur van wedstrijden in te korten indien het schema fors dreigt uit te lopen.
10.5 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
10.6 Indien na publicatie van het wedstrijdreglement nog wijzigingen worden aangebracht, zullen deelnemers hierover geïnformeerd worden.

De organisatie wenst je een fantastisch, maar bovenal sportief toernooi toe !